Overlijden kind

Het overlijden van een kind

Het overlijden van een kind is moeilijk te begrijpen of te aanvaarden. We vinden dat een kind niet mag overlijden. Voor ouders is het een schrikbeeld en het ergste dat hen kan overkomen. De wereld staat stil. Ondanks al het verdriet moet er dan worden nagedacht over een uitvaart. Een passend afscheid is dan zo belangrijk.

Kinderen en rouw

Kinderen komen ook in aanraking met het overlijden van een geliefd persoon en hen hierop voorbereiden is moeilijk. Anders dan in het verleden worden kinderen nu vaak actief betrokken bij het afscheid. Dit kan een start betekenen voor het besef van een overlijden en voor de verwerking van het verlies. In overleg met de ouders of verzorgers worden de kinderen zoveel mogelijk betrokken bij het afscheid.