Kosten en verzekering

Een begrafenis of een crematie kan een behoorlijke uitgave betekenen. Dit  is afhankelijk van de wensen voor de invulling van het afscheid. Er zijn voldoende mogelijkheden om de kosten te beperken zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de sfeer en de waardigheid van het afscheid. Ik kan helpen keuzes te maken door het aanbieden van mogelijkheden voor alle zaken rondom de uitvaart.

Iedereen is vrij om te bepalen welke uitvaartbegeleidster ze kiezen. Hierbij is het niet belangrijk waar en of de overledene verzekerd is.  Je kunt altijd contact met mij opnemen. Ik wil er graag zijn voor iedereen.

Verder kan ik ook behulpzaam zijn bij het uitkeren van de verzekeringspolis.